headertauliah

Objektif & Wawasan

OBJEKTIF

Objektik PALAPES UUM adalah seperti berikut :

  1. Melatih pelajar-pelajar IPTA dalam ilmu ketenteraan bagi membina insan berdisiplin dan bersemangat waja.
  2. Menyediakan sumber tenaga pegawai lepasan IPTA untuk Angkatan Tetap dan Angkatan Simpanan ATM.
  3. Menyediakan warganegara yang terlatih dalam bidang ketenteraan bagi mengukuhkan pertahanan negara dan ketahanan nasional.

WAWASAN

Bagi mendokong wawasan Markas Atasan, wawasan PALAPES UUM adalah seperti berikut :

  1. Menjadikan PALAPES UUM sebuah pasukan yang mampu melatih dan melahirkan Pegawai Muda Askar Wataniah yang baik.
  2. Menjadikan PALAPES UUM sebuah pasukan yang efisyen dan efektif dengan menekankan proses penambahbaikan berterusan di mana setiap anggota komited dalam usaha meningkatkan kualiti.
  3. Melahirkan budaya kerja yang melibatkan semua peringkat anggota bertanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang berkualiti, produktif, inovatif dan kreatif.
  4. Mewujudkan perhubungan yang rapat dan harmoni dengan pihak universiti demi memudahkan segala urusan berkaitan latihan dan pentadbiran.
  5. Mewujudkan suasana kerja harmoni di kalangan semua anggota.