headertauliah

Senarai Timbalan Komandan

Sejak mula ditubuhkan, terdapat 5 orang Timbalan Komandan PALAPES seperti berikut :

 

TIMBALAN KOMANDAN PERTAMA

Lt Kol Prof Madya Dr Ahmad Fawzi bin Mohd Basri
( Mulai penubuhan hingga 22 September 1997 )

 

 

 

 

 

 

 

tim komdn 2stTIMBALAN KOMANDAN KEDUA

Lt Kol Prof Madya Ab. Rahman bin Mustafa
( Mulai 1 April 1998 hingga 31 Mei 2001 )

 

 

 

 

 

 

 

tim komdn 3stTIMBALAN KOMANDAN KETIGA

Lt Kol Prof Dr Sudin bin Haron
( Mulai 1 Jun 2001 hingga 16 September 2003 )

 

 

 

 

 

 

 

tim komdn 4st.pngTIMBALAN KOMANDAN KEEMPAT

Lt Kol Prof Dr Abdul Razak bin Chik
( Mulai 17 September 2003 hingga 14 Oktober 2011 )

 

 

 

 

 

 

 

tim komdn 5stTIMBALAN KOMANDAN KELIMA

Mejar Norzilah bt Haji Aziz
( Mulai 15 Oktober 2011 hingga sekarang )